Planer dla ucznia – jak nauczyć dzieci planowania

maagda gerber planowanie pedagogika

Sama po sobie wiem, że systematyczne działania i codzienne planowanie (obojętnie czy w domu, czy w pracy) zdecydowanie ułatwia życie, ale z drugiej strony bardzo ciężko się zmusić, żeby działać wedle planu. Trudność może sprawiać nauka dobrego planowania. Nie przypominam sobie, żeby w moim domu rodzinnym ktokolwiek regularnie planował, czy pytał mnie o moje plany i zadania do wykonania. Wszystko odbywało się raczej spontanicznie, a nauka zawsze była „na ostatnią chwilę” 🙂 Zastanawiam się czasami, dlaczego w szkole nie ma zajęć z nauki motywacji i planowania… o ile byłoby wszystkim łatwiej…

Właściwe planowanie jest bardzo ważne w kontekście osiągania założonych celów.  Warto wiedzieć, że każdy plan powinien być zgodny z zasadą „SMART”, czyli:

Metoda SMART jest metodą prawidłowego wyznaczania sobie celów wg 5 zasad:

  • S – Specific – skonkretyzowany (zrozumiały i bez pola na dowolne interpretacje)
  • M – Measurable – mierzalny (tak, by można było latwo określić stopień realizacji celu)
  • A – Achievable – osiągalny (zadanie powinno być możliwe do wykonania)
  • R – Relevant – istotny (powinien być krokiem do osiągnięcia celu)
  • T – Time-bound – określony w czasie (określenie daty, kiedy zamierzamy osiągnąć nasz cel)

Właściwe wyznaczanie sobie celu wpływa na to czy w ogóle ten cel wykonamy. Łatwiej też zmobilizujemy się do osiągnięcia danego celu.

Nasz Planer / kalendarz miesięczny dla ucznia świetnie sprawdza się jako narzędzie, które pozwoli zaznajomić dzieci z ideą planowania i sprawi, że cele, które dzieci mogą sobie wyznaczać, będą efektywnie przez nie realizowane.

Dzięki planerowi dla ucznia, Twoje dziecko:

  • łatwiej zorganizuje sobie czas nauki,
  • będzie zmotywowane i samodzielne,
  • będzie mogło pracować systematycznie,
  • nauka będzie bardziej efektywna,
  • będzie mogło łatwo ocenić rezultaty swojej pracy.