Regulamin Programu Partnerskiego

Niniejszy regulamin opisuje zasady uczestnictwa w programie partnerskim Familiowo.pl

 

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim Familiowo

  Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, oraz każda osoba prawna. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w programie pod warunkiem uzyskania zgody opiekunów prawnych.

 2. Prowizje

  Uczestnicy programu otrzymują prowizje za zakupy na stronie Familiowo.pl, przez poleconych przez nich klientów,dokonane w ciągu 180 dni od daty przystąpienia do programu.

  Prowizja za zakupy to 10% wartości zakupionego koszyka.

  Zmiana stawek prowizyjnych nie stanowi zmiany regulaminu.

  Prowizje będą wypłacane uczestnikom programu:

  – osobom fizycznym – przy kwocie 50 zł/prowizji

  –  osobom prowadzącym działalność gospodarczą  – po wystawieniu faktury

  Familiowo.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji stawek w dowolnym czasie, a także ich zróżnicowania pod względem rynku, użytkownika i innych kryteriów.

 3. Metody promocji

  Uczestnicy programu otrzymają od właściciela Familiowo.pl kod promocyjny, który uprawnia do rabatu, ew. grafiki i zdjęcia produktów promujących Familiowo.pl.  Kod to unikalny numer partnera, który identyfikuje klientów poleconych przez partnera.

  Za klientów poleconych przez partnera uważa się klientów, którzy w ciągu 180 dokonali zakupu na stronie Familiowo.pl i wykorzystali kod partnera.

 4. Działania niedozwolone

  Uczestnik programu zobowiązuje się do:

 • Przestrzegania obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących reklamy drogą elektroniczną; w szczególności niewysyłania niezamówionych wiadomości z informacjami o stronie za pomocą poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych, komentarzy na forach i blogach internetowych.
 • Nieumieszczania linków ani bannerów promujących sklep na stronach zawierających materiały erotyczne, pornograficzne, łamiące prawo polskie, naruszających dobre imię osób trzecich lub w inny sposób szkodzące dobremu imieniu sklepu.Uczestnicy programu nie otrzymują prowizji w następujących sytuacjach:
  Zakupy dokonane przez klientów poleconych z naruszeniem niniejszego regulaminu.